Kontakt

Gabinet Stomatologiczny Aleksandra Bąkowska - Skowalczyńska

ul. Szosa Poznańska 36

62 - 050 Mosina

tel. 601 748 977